??????????????
       ?????????????
       ???????????????????
       ??????
       ?????????
       ???????????????
       ?????????
       ?????????????
       ???????????
       ?????????????
       ???????
       ????? 
 

Home > กฎระเบียบและนโยบาย
  Terms & Conditions  
 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท และนโยบายความเป็นส่วนตัว:

1. เว็บไซด์ www.nkastrobooks.com
ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

2. ลิขสิทธิ์ ใน รูปภาพ ข้อความ และ สิ่งต่าง ๆ ในเว็บไซด์แห่งนี้
ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ nkastrobooks.com และ ไม่อนุญาตให้ทำการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหา และสิ่งต่าง ๆ ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

3. รายละเอียดข้อมูลของสินค้าภายในเว็บไซด์
ซึ่งมีปริมาณมาก ก่อนจะนำขึ้นแสดงในหน้าเว็บไซด์ของทางร้าน ได้มีการตรวจสอบแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ฯ ก่อนเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของเนื้อหาและรายละเอียดมีจำนวนมากดังกล่าว จึงอาจมีข้อบกพร่องได้ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ รายการสินค้าที่มีข้อผิดพลาดและตรวจพบได้ในภายหลัง

4.การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซด์แห่งนี้

ผู้ใช้บริการอาจสามารถส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ เพื่อแสดงความคิดเห็นในตัวสินค้า รวมถึงการให้ อี-เมล์และการส่ง อี-เมล์ จากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งท่านใดไปยังอี-เมล์ของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่า จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซด์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง โดยทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทางทีมงาน ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซด์ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

5.การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้า
การเลือกสินค้าและส่งใบสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้าของเว็บไซด์ ลูกค้าจะได้ใบสั่งซื้อและเลขที่กำกับ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อระหว่างลูกค้ากับทางเว็บไซต์ ซึ่งใบสั่งซื้อดังกล่าว ทางบริษัทไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใดๆระหว่างลูกค้า กับทางบริษัท ทั้งลูกค้าและบริษัทสามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใดๆก็ ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงินเพื่อใบสั่งซื้อนั้นๆ โดยถ้าสินค้าที่เลือก ตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วใบใดหมด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของสินค้าที่หมดนั้น หรือ เปลี่ยนสินค้าในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า ทีมงาน จะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 15 วัน นับจากวันที่ทำการส่งใบสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้า หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐาน หรือบอกกล่าวการชำระค่าสินค้าตามมูลค่าในใบสั่งซื้อนั้นๆด้วยวิธีการตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทางทีมงาน จะลบข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที ทีมงาน จะยอมรับการชำระค่าสินค้าต่อเมื่อมีการแจ้งบอก และแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น

6. การจัดส่ง
การจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทางร้านใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะเวลาในการจัดส่งนั้นกำหนดไว้โดยการประมาณ ขึ้นอยู่กับการนำส่งของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

7.การรับประกันสินค้า
สินค้าที่จำหน่ายในเว็บไซด์เป็นสินค้ามีคุณภาพจากผู้ผลิต หากกรณีที่ สินค้าที่ลูกค้าได้รับมีปัญหาข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัทเพื่อแจ้งปัญหาของสินค้า ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้บกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกสินค้าผิด และ หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาสินค้านั้นๆมาเปลี่ยนได้ ทางร้านจะจัดหาสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทน ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด

8.การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ให้ไว้กับทางเว็บไซต์
ทางทีมงาน เคารพในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน และจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการติดต่อกันเพื่อให้การจัดส่งสินค้าสำเร็จเสร็จสิ้นเท่านั้น 

     
 
 

  >>Forgot password

 
 
Home | About us | Site Map | Shopping cart | My Account | Register | Check out
| วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | วิธีการจัดส่งสินค้า | ค่าจัดส่งสินค้า | ข้อบังคับและนโยบาย
 
Copyright © 2008 www.nkastrobooks.com   All rights reserved. check email